Veiligheid

Wanneer je niet veilig bent, ben je nergens. Je kunt niet werken, zorgen, eten, reizen of zijn. Mensen zijn nestblijvers en in de eerste jaren totaal afhankelijk van ouders en verzorgers. Zonder veiligheid kunnen kinderen niet hechten, niet groeien en de mens worden die zij zijn.

Er zijn landen waar mensen ’s morgens bij het ontwaken niet weten of ze in de avond weer veilig thuis zullen komen. Voor de meeste mensen is veiligheid vanzelfsprekend. Mensen die zich ooit onveilig voelden of bij een geweldsincident betrokken raakten, weten wel beter.

Heel veel mensen voelen zich onveilig in de samenleving, terwijl de incidenten afnemen. Elke dag veel nieuwsberichten over misdaad en geweld consumeren, versterken gevoelens van onveiligheid. Wereldleiders roepen dat onze wereld onveiliger wordt, en dat we meer afschrikkingswapens nodig hebben, maar het tegendeel is waar. Als je het durft te zien: het is nog nooit zo veilig geweest in de wereld.

Mensen zijn geen engelen. Soms laten ze het eigenbelang voor gaan ten koste van de veiligheid van anderen. Er zijn mensen die werken aan veiligheid. Zo geweldloos mogelijk, onder controle van gekozen burgers.

Als je kunt leven zonder bang te zijn, als je kunt worden wat je graag wilt, als je zelf je weg kunt kiezen en kunt helpen wie je nodig heeft, dan leef je in een veilige wereld.