Wat is V-LAB?

Het V-LAB ontwikkelt innovatieve werkvormen, tentoonstellingen en installaties, die kinderen en jongeren uitdagen om democratisch burgerschap vorm en inhoud te geven.

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wordt daarbij gekoppeld aan actuele inzichten uit de sociale psychologie.

Het V-LAB werkt samen met musea, educatieve instellingen, gemeenten en scholen. Het V-LAB wordt financieel mogelijk gemaakt door het vfonds.

Het V-LAB:
• ontwikkelt innovatieve, interactieve werkvormen die in het Fort van de Democratie en in de Democratiefabriek worden getest.
• heeft met de Stichting Vredeseducatie een lange en breed erkende staat van dienst met het actualiseren van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

• neemt jongeren en andere doelgroepen als bron van de inhoud van activiteiten (ervaringsleren).

• ondersteunt docenten, jongerenwerkers, sociaal makelaars en beleidsmakers met actuele trainingen, workshops en adviezen. Maatwerk is daarbij ons sterke punt.

• produceerde met Hayo van Gemerden tientallen tentoonstellingen en installaties voor instellingen en musea in binnen- en buitenland.