De uitwerkingen van de thema’s en de activiteiten zijn veelal in samenspraak met kinderen ontstaan en getest.
Tevens zijn onderdelen van de werkvormen in de interactieve tentoonstellingen van de Stichting Vredeseducatie overgenomen.

Identiteit
Wie ben ik?
Wat betekent jouw naam?
Wie is de baas over mij?
Gevoelens en spiegelneuronen
Waar ben ik thuis?
Wie is Nederlander?
Tips voor nieuwkomers in Nederland

Vrede
Wat betekent vrede voor mij?
Door welke bril zie ik de wereld?
Verzet is: nee zeggen tegen onrecht
Tips voor duurzaam leven
Kinderen hebben rechten
Pesten of plagen?
Wat zou jij voor vrede en vrijheid willen doen?
Mensenrechten zijn spelregels voor mensen

Vooroordelen ontmaskeren
Hoe kan ik vrede sluiten met mijn vijand
De wereld veranderen

Vrijheid
Wat is vrijheid voor mij?
Alles zeggen wat je wilt
Ruzie tussen kinderen en ouderen
Hoe kan jij de vrijheid van de ander vergroten
De Gouden Regel
Kun je vrij zijn op school?
Waar zit jij in de vrijheidsboom?
Met andere ogen
Moedige meiden en jongens
Het huis van de vrijheid bouwen

Democratie
Wat is democratie?
Grondwet
Wat is typisch voor Nederland?
Geen muren in je hoofd
Iedereen gelijk – Iedereen anders
Hoe stap ik uit mijn filter bubbel?
Gelijkheid en Discriminatie
Antisemitisme
Hoe doe jij mee in de democratie?
Voor- en nadelen van de democratie
Waar moet de regering voor zorgen?
Sociale media zijn overal
Nederland ligt in het hart van Europa

Compassie
Wat kan ik doen voor een ander?
Delen van wat je hebt
Delen van wie je bent
Delen in verschillende culturen
Delen is vermenigvuldigen

Solidariteit
Wie zorgt er voor mij?
Gewoon of Vreemd
Waar komt mijn mening vandaag?
Voor de aarde zorgen
Wat betekenen mijn vrienden voor mij?
Wat zou jij meenemen als je moest vluchten
Helden gezocht
Wat is geluk?
Iemand heeft honger, wat doe je?
Gevoelens en spiegelneuronen
Als je alleen komt te staan
Hoe zwaar is het om anderen te helpen