Het boek en de website ‘Tekenen voor vrede: 100 manieren om de wereld mooier te maken’ is goed ontvangen en heeft al mooie reviews gekregen.
Aan de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen werd een exemplaar uitgereikt. Het boek is gemaakt met 11 kunstenaars en wil vooral een geschenk zijn voor mensen die met kinderen en jongeren samenleven en samenwerken. De website bevat de ‘good practices’ van de Stichting Vredeseducatie en zal in het komende jaar aangevuld worden.

Burgemeester van Zanen met links op de foto: Arie Blanken, penningmeester Stichting Vredeseducatie, rechts: Jan Durk Tuinier, directeur