De gemeente Aalten staat deze weken geheel in het teken van democratie, en dan met name het onder de aandacht brengen van democratie bij kinderen en jongeren. Deze week is de Democratiefabriek opgesteld in het gemeentehuis. Volgende week woensdag wordt voor het eerst de kinderburgemeester van de gemeente Aalten gekozen. De bezoekers – leerlingen uit de bovenbouw van Chr. College Schaersvoorde – worden door leden van de gemeenteraad welkom geheten in de raadzaal. Na een korte uitleg over het werk van de gemeenten gaat de jongeren aan het werk in de tentoonstelling.

Jongeren bezoeken de gemeente Aalten

Jongeren bezoeken de gemeente Aalten. (Foto Wim Wevers)