Vincent Bijlo en Hein van Beek maken elke week een podcast over vrijheid.
Deze keer gaan zij in gesprek met Jan Durk Tuinier over zijn educatieve projecten en het werken met hooligans. Een inspirerend kwartiertje waarin je hoop op vrede terugkomt – mocht je het kwijt zijn.
De volgende onderwerpen komen aan bod.

Democratie

In de democratiefabriek worden bezoekers geconfronteerd met hun eigen verwachtingen, hoop en wanhoop over democratie.
Wat zegt het belangrijkste wetsartikel van de grondwet, Artikel 1. Moeten alle mensen gelijk behandeld?
Spoiler: nee niet in alle gevallen, maar wel in gelijke gevallen.

Wat is vrede

Hoe laat Jan Durk dat zien. Het is veel makkelijker om in een tentoonstelling oorlog te laten zien dan vrede… want vrede is saai.
Oplossing: vrede niet laten zien, maar vrede maken.

Verzet

Hoe kun je slachtoffers van pesten helpen? Door te laten merken dat je het hebt gezien.
Dat is het begin van verzet.

De Podcast met Jan Durk Tuinier werd opgenomen in de ‘Ghandi-kamer’ van Hotel de Wereld in Wageningen. 
[dat verklaart ook het decor van de foto…]

De Podcast met Jan Durk Tuinier werd opgenomen in de ‘Ghandi-kamer’ van Hotel de Wereld in Wageningen. 
[Dat verklaart ook het decor van de foto…]