Leren van de ervaringen die in andere scholen zijn opgedaan. Samen bouwen aan ‘next practices’ door te leren van de ‘best practices’ die anderen hebben ontwikkeld. Volgens dagvoorzitter Frank van den Ende is kennis overal te halen en moeten scholen stoppen met het centraal stellen van kennisoverdracht. Het zou veel meer moeten gaan over wat deze kennis voor jou betekent en hoe je deze gaat inzetten in de maatschappij.

Workshop V-LAB Express

Een van de workshops gaat over deze interactieve tentoonstelling over vrijheid, vrede en burgerschap.
Burgerschap is zorgen voor jezelf, de ander en de wereld. Dat ontdekken scholieren als ze vrede, vrijheid en democratie onderzoeken. Het is niet vanzelfsprekend dat je in democratie en vrijheid leeft,  mensen maken democratie en vrede. Je kunt het allemaal ervaren en uitvoeren in de V-LAB Express: een reizende, interactieve tentoonstelling voor scholieren van 10 – 14 jaar.  Ervaar hoe je deze interactieve tentoonstelling kunt inzetten op jouw school.

Woensdag 22 mei 2024, 9:00-17:00 uur, SOMA College te Amsterdam
Ga voor het programma en inschrijven naar onderwijscommunity.nl/onderwijs-innovatie-festival/