De Stichting Vredeseducatie ontwikkelt voor het Limburgs Museum een interactief spel over Limburgerschap voor scholieren van groep 6 – 8 in het primair onderwijs. Het spel kan op de school uitgevoerd worden en heeft uitdagende analoge en digitale opdrachten.
Aanleiding voor het spel is een aangenomen motie in de Provinciale Staten van Limburg om in samenspraak met het basisonderwijs een project over burgerschapsonderwijs te ontwikkelen, vanuit de gedachte dat burgerschap in Limburg door de eigen geschiedenis, cultuur en de nabijheid van de buurlanden, eigen accenten heeft.

Het nieuwe spel over ‘Limburgerschap’ sluit aan bij deze doelen van ontmoeten en verbinden en biedt onderwijsgevenden handvatten om in de eigen school burgerschap te verankeren, zonder hen extra te belasten. Leerlingen krijgen een actieve rol door opdrachten uit te voeren en hun eigen houding te onderzoeken. Het spel is aanvullend op bestaande methoden en projecten.
Het project ‘Limburgerschap’ past, naast de interactieve tentoonstelling ‘Respect’, in het educatieve aanbod van het Limburgs Museum en kan op veel manieren ingezet worden in het pluriforme basisonderwijs. Het spel zal in de herfst van 2020 worden gepresenteerd.