De lesbrief werd ontwikkeld door Christa de Jong. Zij studeert aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU) en kreeg een prijs voor de vormgeving. De Lesbrief is bedoeld voor CKV en andere kunstvakken in het primair en voortgezet onderwijs en jeugd- en jongerenwerk.
Het project ‘Maak een vredeswapen’ is op de stageschool in Harderwijk uitgevoerd en het leverde boeiende kunstwerken op. Leerlingen moesten hun idee in schets en in 3D uitwerken en presenteren.
Opvallend was dat de opdracht en de kunstwerken allerlei vragen opriepen. Een wapen is een middel om mee te dreigen en te doden. Wellicht om groter onrecht te voorkomen, maar toch: wapens doden. Een vredeswapen doet het helemaal anders. Is het dan nog wel een wapen?

In samenwerking met de Stichting Vredeseducatie worden de kunstwerken van Christa en enkele leerlingen geëxposeerd in musea, bibliotheken en gemeentehuizen. De scholen krijgen een uitnodiging om met de lesbrief aan de slag te gaan. Interesse? Neem contact via info@vredeseducatie.nl

wapen