Op 27 december 2023 is Arie Blanken, de oud-penningmeester van de Stichting Vredeseducatie overleden. Hij was al enige tijd ziek maar toch kwam zijn overlijden onverwachts. Arie Blanken was vanaf 2011 tot 2022 een dragende kracht in het bestuur van de Stichting. Zijn nuchtere kijk hield de uitvoerders bij de les en zijn betrokkenheid bij de projecten was groot. Hij was kritisch op de haalbaarheid van nieuwe plannen en formuleerde kansen en bedreigingen voor de budgetten. Hij vormde op die manier een gewenst tegenwicht voor de altijd optimistische medewerkers. In zijn werkzaam leven was hij lange tijd risicomanager bij een grote bankinstelling en dat was te merken in zijn werk als penningmeester. Bovenal was Arie een vriendelijk en vredelievend mens en een goede vriend.
Jan-Durk Tuinier

Arie Blanken

Arie Blanken (links) met Jan-Durk Tuinier (rechts) bij de aanbieding van het Inspiratieboek Tekenen voor Vrede aan de toenmalige burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen (midden)