Het gaat goed met de Stichting Vredeseducatie. Er wordt hard gewerkt in de Democratiefabrieken in België en Nederland, de V-LAB Express in Nederland en Duitsland en andere educatieve projecten.

We hebben uw steun daarbij hard nodig.
Dat kan op heel veel verschillende manieren.
Wilt u uw netwerk inzetten voor ons werk?
Heeft u contacten die ons werk kunnen versterken?
Wilt u een gift of donatie overmaken?
Het kan allemaal. Help ons vredeseducatie mogelijk maken!

Giften
Giften kunnen worden overgemaakt op:
IBAN nr. NL02 INGB0002352816
t.n.v. de Stichting Vredeseducatie Utrecht o.v.v. “Vrede mogelijk maken”.

ANBI
De Stichting Vredeseducatie is erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Download Beleidsplan 2019
Download Balans 2018