Het DOEboek Burgerschap wordt financieel ondersteund door de Haella Stichting, het Vredesfonds van Ars Donandi, het Sophie Booy barones van Randwijckfonds van Ars Donandi en de Stichting Wiesenthal Fonds.