Twee versies van het DOEboek
De DOEboeken gaan over burgerschap: democratie, social media, samen delen, inclusie, vrijheid en je inzetten voor de maatschappij.
In het DOEboek ‘Burgerschap’ (versie 1) zijn pagina’s opgenomen over Sint-Maarten. Hij deelde, als Romeins soldaat, zijn mantel met een bedelaar en werd hiermee wereldwijd een symbool voor (interculturele) solidariteit.
Het DOEboek ‘100 acties om de wereld mooier te maken’ (versie 2) staat eveneens vol met interessante weetjes, acties, puzzels en verhalen en zijn nu gericht op kinderen in Nederland én Vlaanderen.

Activiteitenboek
De DOEboeken zijn gemaakt voor kinderen vanaf 8 jaar in het onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en in de vrijetijdssector zoals musea, hotels en vakantieparken. Het zijn echte activiteitenboeken waarmee kinderen op school of met (groot)ouders thuis op meer dan 100 manieren kunnen werken aan een mooie en vreedzame wereld.

Bekijk het showmodel
(12 van de 80 pagina’s)