Democratie is mensenwerk op ROC Friese Poort Leeuwarden

Sinds 2015 wordt de Democratiefabriek jaarlijks twee weken opgebouwd in ROC De Friese Poort in Leeuwarden. Drijvende kracht is burgerschapsdocent en beleidsmedewerker Identiteit, Reinder Bakker. “De Democratiefabriek is een unieke manier om politiek burgerschap met groepen studenten te verwerken. Ze onderzoeken allerlei relevante thema’s zoals vrijheid, solidariteit, politieke participatie en gelijkheid voor de wet, maar al heel snel ontdekken ze dat democratie over henzelf gaat. En dat is zinvol, dat je gaat ontdekken dat jijzelf een bijdrage kan leveren. Democratie is immers mensenwerk.”

Uitdaging voor alle studenten
Na enkele jaren is de tentoonstelling een vast onderdeel geworden van het programma burgerschap en nemen bijna duizend studenten op hun eigen onderwijsniveau deel. De tentoonstelling is zowel uitdagend voor studenten die de opleiding op niveau 4 volgen, maar ook entreegroepen en NT2 groepen hebben het naar hun zin.

Democratiefabriek als leerbedrijf
De fabriek biedt ook uitdagingen aan jongeren op een andere manier. Op sommige ROC’s zijn studenten betrokken bij de planning en de organisatie van het evenement. Studenten Vormgeving & Media maken PR, studenten van de opleiding Beveiliging houden een oogje in het zeil en studenten Pedagogisch werk begeleiden de groepen in de tentoonstelling. In een gezamenlijke introductie op de eerste en laatste dag van de tentoonstelling worden de activiteiten geëvalueerd in samenwerking met de Stichting Vredeseducatie.