De Stichting O Lungo Drom  (‘De Lange Weg’ in het Romanes) heeft een bijzondere reizende tentoonstelling samengesteld over de geschiedenis en de hedendaagse situatie van Sinti en Roma in Nederland.

Voorzitster Beike Steinbach: “De tentoonstelling zie ik als een boek waar je door heen kunt lopen. In 34 panelen biedt de tentoonstelling met unieke foto’s en teksten kennis en informatie.

Een uitdaging aan jong en oud om de geschiedenis en het heden van Sinti en Roma in Nederland te onderzoeken. Op die manier kan er meer begrip ontstaan en kunnen hopelijk ook misverstanden in de relaties met instanties en onjuiste beeldvorming in de media de wereld worden uitgeholpen”.

De Stichting Vredeseducatie stelde een handleiding voor docenten en begeleiders samen met werkvormen om het  bezoek aan de tentoonstelling voor te bereiden en te verwerken.

Naast thema’s als vooroordelen en diversiteit, wordt aandacht geschonken aan respect en samenleven in een wereld van verschil. Centraal staat een kijkwijzer voor scholieren van 11 – 14 jaar in het primair onderwijs en de brugklassen, om de foto’s en teksten te onderzoeken.

Voor informatie over de tentoonstelling en een Sinti gastspreker in de klas:  www.olungodrom.nl Stichting O Lungo Drom, Voorzitster mw. Beike Steinbach info@olungodrom.nl Mobiel: 06 – 1854 85 90