Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Vredeseducatie boden bestuur en medewerkers op 27 april jl.in Ede vrienden, relaties, vrijwilligers en andere betrokkenen een theatermuziekvoorstelling aan van Bright Richards in theater Cultura in Ede. Het was bedoeld als een cadeautje en gezien de reacties hebben heel veel bezoekers dat ook zo ervaren.

Bright is een boeiende verteller van zijn eigen levensverhaal. Van gevierde tv-persoonlijkheid in Liberia belandde hij als vluchteling in een Nederlands AZC en begon met vallen en opstaan een inburgeringsproces. Bright is ook een begenadigd acteur. Als hij blij is, is de hele zaal blij. Als hij bedroefd is, treurt het hele theater. En tussen deze uitersten wisselt hij razendsnel zodat ongemakkelijke, serieuze en komische momenten over elkaar heen buitelen. Het geheel schitterend muzikaal begeleid door Oleg Fateev maakt de voorstelling tot een belevenis. Bezoekers worden deelnemers, toeschouwers worden doeschouwers.

Onder de genodigden waren maatjes van asielzoekers en statushouders uit Ede en omgeving. Sommigen namen als muzikant deel aan de voorstelling. Sommigen van hen deelden hun droom en werden aan bezoekers gekoppeld. Dat is een van de kernpunten van de New Dutch Connections, door Bright Richards opgericht: verbindingen maken tussen mensen. Want vluchtelingen en statushouders hebben een netwerk nodig. Mensen die ze bij hun naam noemen, mensen waar ze een praatje mee kunnen maken, waar ze samen mee kunnen eten, iets kunnen printen of een klusje kunnen doen.

Het is eenvoudig om de tegenstellingen in dit land en in de wereld te vergroten. De kloof te versterken tussen mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, zwarte en witte mensen, gevestigden en buitenstaanders. Het effect is verwijdering, rancune en wantrouwen. De inzet van de bezoekers tijdens de voorstelling is verbindingen maken. Problemen benoemen en ze dan samen aanpakken. Daar kom je verder mee en het is ook nog gezonder. Zo gaan we met de Stichting Vredeseducatie door. Dank voor alle betrokkenheid, steun en donaties voor de nieuwe projecten: het inspiratieboek “Getekend voor vrede” en de V-LAB Express.

25-jarig bestaan van de Stichting Vredeseducatie
25-jarig bestaan van de Stichting Vredeseducatie