Burgerschapsonderwijs heeft een plek op alle scholen in Nederland. Kinderen en jongeren onderzoeken de democratische samenleving en ontdekken hoe zij daar zelf een actieve rol in kunnen hebben.

Nederland is een pluriforme democratie; mensen zijn in alle opzichten verschillend. Dat is plezierig, omdat mensen heel veel vrijheid hebben om zelf te kiezen hoe ze willen leven. Het kan ook ingewikkeld worden: belangen, wensen, normen en waarden in de maatschappij kunnen botsen. Dat hoort bij een democratie. Gelukkig zijn er veel manieren om deze conflicten op een vreedzame manier op te lossen. Dat gaat echter niet vanzelf. Juist daarom is burgerschapsonderwijs bedacht, waarin kinderen en jongeren de basisprincipes van onze democratie onderzoeken en in hun eigen omgeving in de praktijk kunnen brengen.

Samenwerken

Niemand leeft alleen maar voor zichzelf. Samenwerken zit in het DNA van mensen, het is de reden voor het succes van de mensheid. Dat samenwerken komt mensen niet aanwaaien, je moet het in de praktijk van alledag oefenen en versterken. Het is letterlijk: vrede leren maken en vredeseducatie kan daarbij gereedschap aandragen en inspireren.

De diversiteit van burgerschap op de school

Scholen geven burgerschap op verschillende manieren vorm en inhoud. Soms met hulp van een kant en klare methode, soms met projecten in de eigen woonplaats. De eerste manier wordt vaak als beknellend ervaren, de tweede als te vrijblijvend. In het primair onderwijs is burgerschap vakoverschrijdend en in het voortgezet onderwijs krijgt het een plek in maatschappijleer en het vak burgerschap. De minister van onderwijs zou graag zien dat scholen een visie en een programma ontwikkelen waarin meer duidelijkheid komt over de doelen en de methoden voor burgerschap.

De DOEboeken Vrijheid en Limburgerschap geven een richting aan. Het kan met geringe inspanning gebruikt worden naast een bestaande methode, maar biedt ook handvatten om een programma voor burgerschap op maat te ontwikkelen voor de eigen school.


Leerlingen hebben de regie
Het DOEboek is uniek omdat het zich in de eerste plaats richt op de scholieren van 9 – 14 jaar. Zij hebben de regie en proberen acties te ontwikkelen in hun eigen leefomgeving. We dagen hen uit om burgerschap te onderzoeken en vorm te geven.

Ondersteuning

Kijk en beleef het zelf en ontdek welke aspecten aan burgerschap verbonden zijn. De Stichting Vredeseducatie ondersteunt scholen bij het ontwikkelen van een visie, het uitvoeren van activiteiten en het opzetten van een programma burgerschap voor de eigen school. Informeer naar de mogelijkheden.