Het bestuur van de Stichting Vredeseducatie

Marjan Bosma Scholten, voorzitter
Anja Brinkman Boevé, secretaris
Jan Haasjes, penningmeester
Zinzi Rozema, lid

Medewerkers

Remco Bosch van Administratiekantoor Speld FA in Ede is per 1 januari 2021 verantwoordelijk voor de financiële administratie en de opstelling van de jaarrekening.
Daarnaast zijn een tiental vrijwilligers, stagiaires en freelancemedewerkers bij de Stichting Vredeseducatie betrokken voor groepsbegeleiding in de tentoonstellingen, onderzoek, vormgeving, onderhoud, transport, online marketing, website onderhoud, redactie, software-ontwikkeling en drukwerkbegeleiding.