Het bestuur van de Stichting Vredeseducatie

Marjan Bosma Scholten, voorzitter
Anja Brinkman Boevé, secretaris
Arie Blanken, penningmeester
Zinzi Rozema, lid

Medewerkers

Udo Houwing en Angela Houwing van administratiekantoor Avanu in Houten zijn verantwoordelijk voor de financiële administratie en de opstelling van de jaarrekening.
Andere medewerkers. Daarnaast zijn een tiental vrijwilligers, stagiaires en freelancemedewerkers bij de Stichting Vredeseducatie betrokken voor groepsbegeleiding in de tentoonstellingen, onderzoek, vormgeving, onderhoud, transport, online marketing, website onderhoud, redactie, software ontwikkeling en drukwerkbegeleiding.