met het budget van de Cultuurkaart kunnen vo-scholen onze interactieve tentoonstelling over burgerschap coronaproef in huis halen. Want onderwijsachterstand inhalen, begint met samen weer plezier krijgen in leren!

De Democratiefabriek daagt jongeren uit om met elkaar in gesprek te gaan over burgerschap en verdraagzaamheid.
Reserveer nog voor dit voorjaar en komende schooljaren door contact op te nemen met de Stichting Vredeseducatie (06 83 83 33 58).
De Democratiefabriek is geschikt voor po, vo, mbo.

Lees meer over de Democratiefabriek >