Help mee het DOEboek mogelijk te maken!

Het DOEboek Burgerschap verschijnt in april 2022 maar U kunt ons helpen door het nu al te kopen.
Met deze voorfinanciering kan in maart de eerste editie worden gedrukt.
Het drukken van de eerste editie gaat gegarandeerd door.
Begin april 2022 ontvangt u een verrassing in de bus.
Bestel hier één of meer exemplaren.

En/of neem een aandeel

Naast dankbaarheid ontvangt u als aandeelhouder een ‘sociaal dividend’ door het verspreiden van suggesties en acties voor een vreedzame wereld (en dat is meer dan de rente die uw bank uitkeert over spaargeld).
U kunt aandeelhouder worden door € 100,- per aandeel over te maken op bankrekeningnummer: NL02 INGB 0002352816 t.n.v. Stichting Vredeseducatie o.v.v. aandeel DOEboek. Vul uw gegevens in op dit formulier, dan ontvangt U van ons een aandeel en een betalingsbewijs per e-mail.
Naam(Vereist)
Adres

• Zoals veel andere instellingen zit de Stichting Vredeseducatie financieel in zwaar weer. Door de coronamaatregelen zijn veel boekingen van de tentoonstellingen en activiteiten afgelast. We werken hard aan een nieuwe planning en het DOEboek Burgerschap en we blijven opgewekt.