Een vrolijke musical over het vieren van verschillen voor kinderen vanaf 10 jaar. De musical gaat over gelijkheid. Het lijkt een groot ideaal als iedereen gelijk zou zijn. Iedereen Idem Dito. Niemand meer buitenlander, niemand meer gehandicapt, iedereen rijk. In de musical worden alle spelers gelijk maar dan is niemand meer zichzelf. Iedereen verliest zijn identiteit. Een ramp. Na een spannende ontknoping is blijkt dat iedereen uniek is. Leve de verschillen. Het musicalpakket wordt geleverd in fraaie bewaardoos met een muziekcassette met 7 liedjes (A-kant koor en orkest, B-kant alleen muziek en geluidseffecten), 30 tekstboekjes en een uitvoerige handleiding.
Prijs: € 34,10
excl. verzendkosten. Proefzending: € 4,20


De Polykroon van Idem Dito

Achtergrond
De musical stelt op een speelse wijze het thema gelijkheid aan de orde. Gelijkheid is een mooi ideaal, tegenhanger van discriminatie en onderdrukking. Tegelijkertijd is ze, zoals veel idealen, een gevaarlijke verleiding om individuele menselijke vrijheid aan de abstractie op te offeren.Vrede betekent niet dat iedereen gelijk aan elkaar wordt. Het zou niet kunnen maar het is ook niet wenselijk. Stel je voor, iedereen gelijk. Gelijk aan wie? Allemaal hetzelfde uiterlijk? Allemaal even goed in sport? Niemand meer buitenlander?

Er zit een spanning tussen het streven naar het opheffen van tegenstellingen en verschillen enerzijds en de onwenselijkheid dat ieder mens gelijk wordt anderzijds. Ieder mens is verschillend en dat is maar goed ook. Verschillen maken ons tot de mens die we zijn. Ieder mens is uniek en onderscheidt zich van de ander. Vanuit dat gegeven stellen we vrede en tolerantie tegenover onderdrukking en discriminatie.

De ideologie van het Nationaal Socialisme kende een vorm van gelijkheid waar we van gruwen. Wie niet mee kon komen, werd uitgeroeid. Wie anders was, werd vermoord. Door het `mindere' en het `andere' te verwijderen zou een ideaal volk ontstaan. Deze vorm van gelijkheid willen we niet. Inmiddels hebben we in Nederland een grondwet met als artikel 1 het gelijkheidsbeginsel of het discriminatieverbod.

Deze musical gaan niet over de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog maar het geeft kinderen wel inzicht in mechanismen. Ze voelen en begrijpen wat er gebeurt als iedereen gelijk zou worden gemaakt. De musical loopt uit op een unanieme afwijzing van het gelijkheidsideaal en een lofzang op de diversiteit van onze multi-culturele samenleving.
Gestreefd is om ieder moralisme uit de musical te weren alsook oproepen om er nu `samen tegenaan te gaan' om discriminatie te bestrijden. De problematiek van vooroordelen, discriminatie is te complex en te zeer verankerd in het individueel menselijke bestaan om simpelweg in een zo-doe-je-het-goed-kader weer te geven.

 

Inhoud van de musical

Het verhaal gaat over een groep kinderen van de dans- en zanggroep `Irene' die een voorstelling moet instuderen voor de jubileumfestiviteiten wegens het tweehonderdjarig bestaan van hun land `Polémos'. In dit land leeft men voortdurend in onmin met elkaar. Ook de repetities voor de voorstelling lopen stroef door ruzie en pesterijtjes. Gelijk dansen en gelijk zingen is onmogelijk. Nieuw perspectief wordt geboden door een duistere figuur die het toneel betreedt. Zijn naam is Xenopaia. Hij zegt gestuurd te zijn door een ruimtewezen: Idem Dito, de moloch van de Melkweg.
Van hem kreeg hij een kroon (de `Polykroon') die in staat is alle mensen aan elkaar gelijk te maken, dat wil zeggen: allen worden gelijk aan de drager van de kroon. Xenopaia is op zoek naar iemand die de kroon mag dragen. De kinderen van showband `Irene' zien hierin de oplossing voor hun problemen met de voorstelling.

Er wordt echter roet in het eten gegooid door de president van Polémos, die de kroon voor zichzelf opeist. Xenopaia weet de dreigende inbeslagname nog even uit te stellen door een ieder uit te nodigen voor een demonstratie van de Polykroon. Daartoe wordt besloten. Xenopaia zet de kroon op. Wat er gebeurt als de kroon echt blijkt te werken, tot welke absurde situaties dat leidt en hoe de liefde van de presidentsvrouw voor haar bazige man uiteindelijk de situatie redt, vormt de climax van de musical. Dit loopt uit op een unanieme afwijzing van dit gelijkheidsideaal en een lofzang op de diversiteit.


Vorm
De musical bestaat uit zeven liedjes met dialogen en verbindende teksten. De werkelijke speeltijd is ruim een uur. Ze kan uitgevoerd worden in twee delen met eventueel een pauze van een half uur. Er zijn tien sprekende rollen. Het aantal leden van de zang- en dansgroep is variabel. De musical is geschikt voor kinderen vanaf elf jaar en zeer goed te gebruiken als afsluiting van groep acht van de basisschool. De musical is ook goed bruikbaar in de brugklas van het voortgezet onderwijs en in het jeugd- en jongerenwerk.