Vooroordelen

De leerlingen oefenen in  het onderscheid tussen feit en mening en tussen feit en vooroordeel.

 

Quiz: waar/niet waar en feit/mening

M.b.v. deze quiz oefenen leerlingen om onderscheid te maken tussen waar en niet waar en tussen feit en mening. Inzicht in dit onderscheid is belangrijk om te kunnen begrijpen wat vooroordelen zijn.

 

Quiz: vooroordeel of niet?

Deze quiz gaat een stapje verder dan de vorige: leerlingen moeten aangeven of een bepaalde bewering een vooroordeel is of niet. Zo oefenen zij op een speelse manier met het ontmaskeren van vooroordelen.

 

Vooroordelen ontmaskeren

Leerlingen lezen twee stripverhalen over discriminatie. In twee- of drietallen gaan ze op zoek naar de vooroordelen in de stripverhalen en proberen deze met zo veel mogelijk feiten te weerleggen.

 

Gewoon of vreemd

De leerlingen maken keuzes: vind jij varkensvlees eten gewoon of vreemd? En vijf keer per dag bidden? En jongens die verliefd worden op jongen en meisjes die verliefd worden op meisjes? Leerlingen ontdekken dat wat de één vreemd vindt, de ander heel gewoon kan vinden. In de volgende verwerkingsopdracht staan meer beweringen die voor sommigen vreemd zijn en voor anderen niet. Aan de hand daarvan staan leerlingen stil bij hun eigen gewoonten en normen, maken ze kennis met verschillen tussen culturen en ontwikkelen ze respect hiervoor.

 

Wat is gewoon en wat is vreemd?

Aan de hand van stemkaartjes geven leerlingen aan welke situaties en gewoonten ze gewoon vinden en welke vreemd. Na elke ronde krijgen twee leerlingen de kans om hun mening toe te lichten.

 

Bedenk zelf voorbeelden: vreemd of gewoon?

Deze opdracht kan in aanvulling op de vorige worden gedaan. Leerlingen gaan zelf op zoek naar voorbeelden van situaties die voor hen heel gewoon zijn, maar voor anderen vreemd. Aan de hand hiervan maken ze een eigen tentoonstelling over gewoon of vreemd.
-
-
-
-
-