ANBI-informatie

 

Balans en Staat van Baten Lasten 2017

 

Organisatiegegevens en jaarverslag 2017

 

Jaarbericht 2017


Beleidsplan Stichting Vredeseducatie 2015 - 2018