ANBI-informatie

 

Balans en Staat van Baten Lasten 2016

 

Organisatiegegevens en jaarverslag 2016

 

Jaarbericht 2016


Beleidsplan Stichting Vredeseducatie 2015 - 2018